VENTILASJON

Vi tilbyr komplette løsninger innen ventilasjon, tilpasset våre kunders ønske og behov

Ved beregning av ventilasjon skilles det mellom to hovedprinsipper:

Dyrevelferd

God ventilasjon er svært viktig for å sikre frisk luft i fjøs. Kyr trenger frisk og ren luft for å kunne nå sitt produksjonspotensiale. Fjøs uten ventilasjon, eller dårlig ventilasjon, med høy fuktighet, gjødselgasser, patogener, støv og dårlig temperaturregulering gir et svært ugunstig dyremiljø. Godt planlagt, naturlig ventilasjon i fjøs bidrar til å holde dyrene dine komfortable, sunne – og produktive.

Behovene for de ulike husdyrene er forskjellige, og for at dyrene skal ha et best mulig innemiljø bør ventilasjonssystemet være tilpasset. En viktig parameter for et godt inneklima kan være dyrenes termiske komfortsone, som er temperaturene mellom øvre og nedre kritiske temperaturer. Disse avhenger av dyrenes varmeproduksjon som varierer ut fra alder, produksjon, dyreslag og kjønn.

Når et dyr når øvre kritisk temperatur vil dyret begynne å bruke energi for å kjøle ned kroppen, og på samme måte bruke energi for å varme opp kroppen når nedre kritiske temperatur nås. For å opprettholde samme produksjon er da dyret avhengig av å få tilført mer fôr eller mer energirikt fôr.

Dyrenes varmetap

Husdyr kan ha varmetap gjennom strømning, stråling, ledning eller fordamping av vann. Strømning er varmetap som følge av trekk, med andre ord at friskluft har for stor hastighet i dyresonen. Varmetap gjennom ledning er når et dyr mister varme til ulike overflater som holder en lavere temperatur, for eksempel dersom en ku ligger rett på betong.

Varmetap til stråling er når omgivelsestemperaturen er lav og det er temperaturforskjeller i nære omgivelser. Varmetap ved fordamping skyldes energien som kreves for å fordampe vann.

stålhall landbruk

TA KONTAKT MED DINE DRØMMER OG PLANER

Sammen kan vi realisere dem!