LITT OM STÅLBYGG

Stål er alltid moderne, stål er alltid anvendelig. Det er et materiale som tilbyr uendelige muligheter.
Våre montører garanterer også at ditt stålbygg blir montert raskt, presist og trygt.

Stålbygg finnes i alle varianter fra små enkle bygg til store og kompliserte industri- og næringsbygg. Stålkonstruksjoner har vunnet innpass ved sportshaller, som f.eks. ride-, svømme-, fotball- og tennishaller. Innen landbruk har stålhaller også et stort anvendelsesområde. Også innenfor bolig- og kontorbygg anvender man synlige konstruksjoner som en del av bygningens arkitektur. I de senere år er det blitt alminnelig med lette og luftige glasspartier, båret av lette og slanke stålkonstruksjoner.

stålbygg

Kort byggetid gir lave rentekostnader. Raskest mulig innflytting gir tidligere driftsinntekter for byggherren. Disse faktorene er ofte så dominerende at byggetiden er avgjørende for valg av konstruksjonsmateriale. Små bjelke- og søyledimensjoner gjør det enkelt å skjule konstruksjonen i vegger og etasjeskillere. Dermed forenkles også innredning av bygningen og føring av tekniske installasjoner. Dessuten reduseres behovet for brannisolasjon ved skjulte bjelker og søyler. Store spennvidder og frie gulvflater gir større fleksibilitet ved romdisponering, innredning og dragning av tekniske installasjoner. Stålkonstruksjoner er enkle å forandre og forsterke ved fremtidig ombygging. En lav konstruksjonsvekt kan gi kostnadsbesparelser ved fundamentering, spesielt når grunnforholdene er dårlige.

Økonomi

Et bæresystem i stål har disse fordelene:

  • Kort byggetid.
  • Stor fleksibilitet.
  • Små dimensjoner på bærende konstruksjonsdeler.
  • Muligheter for store spennvidder og frie gulvflater.
  • Stor nøyaktighet.
  • Enkelt å senere forandre eller utbygge.
  • Mange varianter innen fasader og farger.
  • Forholdsvis liten egenlast.
stålbygg

For å få den laveste totalkostnaden er det viktig å avsette tid for prosjektering av korrosjons- og brannbeskyttelsen. Kostnadene til passiv brannisolering kan holdes nede ved å innebygge den bærende konstruksjonen i størst mulig grad. Stålet rustbeskyttes der miljøet krever det. Fordi stål ikke ruster i oppvarmede lokaler med normal luftfuktighet, er det unødvendig med korrosjonsbeskyttelse av innebygde bjelker og søyler.
Ved kostnadsvurderinger kan man ikke bedømme bærende og stabiliserende konstruksjoner atskilt fra andre bygningsdeler. I et kontorhus utgjør kostnaden for en bærende stålkonstruksjon inklusive brannbeskyttelse ca. 6-10 % av totalkostnaden. En forandring på 10 % av stålkostnaden har marginal betydning for byggets totalkostnad. Likevel har det bærende skjelettet og dets utforming stor betydning for kostnadene til andre bygningsdeler, som for eksempel innredninger og installasjoner.

Lønnskostnaden utgjør en stor andel av totalkostnaden for mange produkter, og stålbygg er ikke noe unntak. Konstruksjonsløsninger som er materialbesparende, men arbeidsintensive, resulterer sjelden i lavere byggkostnader. I stedet bør man søke etter enkle løsninger som muliggjør rasjonell fabrikasjon og montasje. Å spare tid på byggeplassen er spesielt viktig, fordi langdryg montasje binder kostbare kraner, lifter etc. og forsinker påfølgende byggeaktiviteter.

Oppbygning

Enetasjes stålbygg er vanlig som industri- og lagerlokaler, salgslokaler og idrettshaller hvor vertikale laster som angriper på taket, bæres av bjelker, takstoler og søyler.
De mest vanlige stålkonstruksjonene er utformet som toleddsrammer eller gitterdragere. Se vår produktoversikt.
Søylene monteres normalt med innstøpte fundamentbolter. I store haller med tunge traverskraner er det aktuelt med sveiste fagverks- eller platebærersystem. De vertikale lastene bæres av bjelker og overføres til søylene og fundamentene. Med et stabiliseringssystem overføres de horisontale krefter ned i grunnen.

Takstolene spenner som regel over hele bygningens bredde, men hallen kan også deles opp i to eller flere skip ved hjelp av mellomliggende søylerader.
Taket på uisolerte bygg består av profilerte plater som festes enten direkte til takbjelkene eller til takåser. Åsene er som regel kaldformede Z-profiler. På isolerte bygg er det andre løsninger som f.eks. ferdig isolerte elementer.
Ytterveggene på uisolerte bygg består oftest av profilerte stålplater festet til liggende Z-profiler. Alternativt kan en industrivegg bestå av veggkassetter som festes til søyleflensene, fylles med varmeisolasjon og tettes med papp og stålplater.

Bekledning

Bekledning av stålkonstruksjoner til ferdig hall prosjekteres i samråd med byggherre, våre selgere og leverandører. Vår erfaring på bekledningløsninger utfyller alle funksjonelle og estetiske krav. Det er på markedet i dag mange muligheter, varianter, kvaliteter og farger.

Vi bygger: stålhall, stålhaller, stål, lagerhall, lagerhaller, lagerbygg, fabrikkhall, fabrikkhaller, fabrikkbygg, forretningsbygg, verkstedhall, verkstedhaller, verkstedbygg, produksjonshall, produksjonshaller, produksjonsbygg, industribygg, næringsbygg, stålkonstruksjon, stålkonstruksjoner, bygg, hall, haller, tak, fiskeoppdrett, fiskeoppdrettshall, oppdrettshall, oppdrettshaller, idrettshall, idrettshaller, nybygg, ridehall, ridehaller, utstillingshaller, stålbygg, redskapshus, redskapshall, redskapshaller, hus, garasje, garasjer, garasjebygg, kontorbygg, takoverbygg

TA KONTAKT MED DINE DRØMMER ELLER PLANER

Sammen kan vi realisere dem!